70 jaar bevrijding

jan 7, 2015

Oproep tot meedoen in vrijheid

We vieren in 2015, op 5 mei, dat onze samenleving 70 jaar geleden bevrijd werd van onderdrukking en we sindsdien vrij zijn om te denken, te geloven, te doen en te zeggen wat we willen, en ook dat we met elkaar hebben afgesproken om dit gezamenlijk te doen zonder de vrijheid van anderen aan te tasten of aan anderen onze wil op te leggen en, om in geval van conflicten hierover het uiterste te doen om alles “in rede” op te lossen en geweld en onderdrukking in onze samenleving niet te accepteren.

Omdat het hier een, niet vanzelfsprekende, mijlpaal betreft wil stichting 4 en 5 mei Woerden op deze Bevrijdingsdag een groot feest organiseren waarbij zoveel mogelijk facetten van de Woerdense samenleving aan bod komen en waaraan zoveel mogelijk mensen en groepen kunnen deelnemen.

– Ook in de aanloop naar 5 mei toe worden al activiteiten georganiseerd bijvoorbeeld projecten voor jongeren en schooljeugd, diverse exposities, concerten, lezingen, film en andere voorstellingen, (meer ideeën zijn welkom).

– Op 5 mei zelf kan Iedereen (laten) zien en horen wat er in Woerden “in alle vrijheid” mogelijk is. Daar horen musici, dansers, dichters, koren, kunstenaars, scholen en zangers bij. In 2015, zal de dag beginnen met een vrijheidsontbijt en het binnenbrengen van het bevrijdingsvuur. Aansluitend start het festival, waarbij ruimte is voor jong, oud, ernst, humor, klassiek en modern.

We zoeken daarom voor het vrijheidsfeest;

– groepen/solisten die op: 5 mei een (of meer) korte optreden (15/25 minuten) willen geven en/of

– groepen/solisten die op: een van de andere genoemde en/of nog af te spreken data/ tijdstippen willen optreden

Mensen en organisaties die willen meedenken en werken aan de realisatie van dit programma, vooraf en op 5 mei.

We zoeken met nadruk ook naar bijdragen en getuigenissen rond (on)vrijheid van mensen met een nadere culturele achtergrond, dit omdat we allemaal samen moeten werken aan vrijheid voor iedereen.

Zie evt. ook de website

Contacten programmawerkgroep comité 4/5 mei

Jan Stouthart devakdrogiststouthart@filternet.nl Voorstraat 84-86, 3441 CP Woerden Telefoon:0348 412 933

Karel van den Bosch karel@kuvolokaal.nl Wilhelminaweg 77 3441 XB Woerden 0348 424232 of b.g.g. 0655 161 164